Rapeseed oil

COLD-PRESSED RAPESEED OIL

Gluten free Lactose Free Vegan
          
            array (
 0 => 
 array (
  'type' => '100ml',
  'type_text' => '100ml',
  'price' => '£6,20',
  'price_netto' => '£0,00',
  'club_price' => '£5,27',
  'egysegar' => '62,00 ',
  'egysegar_value' => 62,
  'url' => 'https://shop.podor.co.ukrepceolaj',
  'ar_szamol' => '6.2',
  'klubar_szamol' => '5.27',
  'type_szamol' => '100',
  'curr_szamol' => '£',
  'full_ard_object' => 
  array (
   'type' => '100ml',
   'type_text' => '100 ml',
   'price' => '6.2',
   'price_netto' => NULL,
   'club_price' => '5.27',
   'club_kodos_ar' => '',
   'club_webshop_ar' => '',
   'klubkedvezmeny' => 0.14999999999999999,
   'klubkedvezmeny_lista' => 0.14999999999999999,
   'ar_data' => NULL,
   'csomag_termekek' => NULL,
   'akcioscsomag' => '0',
   'termek_data' => 
   array (
    'rcID' => '20',
    'nev' => 'Repceolaj',
    'nev_en' => 'Rapeseed oil',
    'nev_de' => 'Rapsöl',
    'kategoria' => '1',
    'alkategoria' => '0',
    'url' => 'repceolaj',
    'url_en' => 'rapeseed-oil',
    'url_de' => 'rapsoel',
    'kiszereles_100' => '1390',
    'kiszereles_250' => '1950',
    'kiszereles_500' => '3300',
    'kiszereles_200' => '0',
    'kiszereles_375' => '0',
    'kepsorrend' => '148|615|760|1582',
    'alapertelmezett_kep' => '148',
    'aktiv' => '1',
    'termek_kep1' => '245',
    'termek_kep2' => '0',
    'kor' => '0',
    'created_on' => '2012-05-11 22:15:47',
    'kiszereles_70g' => '0',
    'kiszereles_100g' => '0',
    'kiszereles_300g' => '0',
    'kiszereles_500g' => '0',
    'kiszereles_200g' => '0',
    'kiszereles_db' => '0',
    'aktiv_en' => '1',
    'aktiv_de' => '1',
    'kiszereles_100_en' => '0',
    'kiszereles_200_en' => '0',
    'kiszereles_250_en' => '0',
    'kiszereles_375_en' => '0',
    'kiszereles_500_en' => '0',
    'kiszereles_70g_en' => '0',
    'kiszereles_100g_en' => '0',
    'kiszereles_200g_en' => '0',
    'kiszereles_300g_en' => '0',
    'kiszereles_500g_en' => '0',
    'kiszereles_db_en' => '0',
    'kiszereles_100_de' => '0',
    'kiszereles_200_de' => '0',
    'kiszereles_250_de' => '0',
    'kiszereles_375_de' => '0',
    'kiszereles_500_de' => '0',
    'kiszereles_70g_de' => '0',
    'kiszereles_100g_de' => '0',
    'kiszereles_200g_de' => '0',
    'kiszereles_300g_de' => '0',
    'kiszereles_500g_de' => '0',
    'kiszereles_db_de' => '0',
    'kiszereles_150g' => '0',
    'kiszereles_150g_en' => '0',
    'kiszereles_150g_de' => '0',
    'alcim' => '',
    'alcim_en' => '',
    'alcim_de' => '',
    'modified' => '2018-10-08 08:02:02',
    'kiszereles_140g' => '0',
    'kiszereles_140g_en' => '0',
    'kiszereles_140g_de' => '0',
    'aktiv_us' => '1',
    'uj' => NULL,
    'nev_se' => 'Rapsolja',
    'url_se' => 'rapsolja',
    'aktiv_se' => '1',
    'listakep_se' => '0',
    'listakep_de' => '0',
    'listakep_en' => '0',
    'listakep_hu' => '1834',
    'termekkep_se' => '2397',
    'termekkep_de' => '2398',
    'termekkep_en' => '2397',
    'termekkep_hu' => '2124',
    'adatlapdresszingkep_hu' => '4208',
    'adatlapdresszingkep_en' => '0',
    'adatlapdresszingkep_de' => '0',
    'adatlapdresszingkep_se' => '0',
    'hatterkep' => '0',
    'slideshow_type_hu' => '0',
    'slideshow_type_en' => '0',
    'slideshow_type_de' => '0',
    'slideshow_type_se' => '0',
    'aktiv_at' => '1',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_hu' => '3393',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_en' => '3503',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_de' => '3450',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_se' => '3503',
    'ujslideshow_type_hu' => '0',
    'ujslideshow_type_en' => '0',
    'ujslideshow_type_de' => '0',
    'ujslideshow_type_se' => '0',
    'ujadatlap_hu' => '0',
    'ujadatlap_en' => '0',
    'ujadatlap_de' => '0',
    'ujadatlap_se' => '0',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_hu' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_en' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_de' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_se' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'csomagtipus_hu' => '0',
    'csomagtipus_en' => '0',
    'csomagtipus_de' => '0',
    'csomagtipus_se' => '0',
    'szarmazasi_orszag' => '109',
    'nev_us' => NULL,
    'url_us' => NULL,
    'nev_sk' => 'Repkový olej',
    'url_sk' => 'repkovy-olej',
    'aktiv_sk' => '1',
    'ujadatlap_sk' => '0',
    'termekkep_sk' => '4395',
    'listakep_sk' => '0',
    'adatlapdresszingkep_sk' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_sk' => '4394',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_sk' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujslideshow_type_sk' => '0',
    'csomagtipus_sk' => '0',
    'nev_jp' => 'レイプシード・オイル',
    'url_jp' => 'レイプシード・オイル',
    'aktiv_jp' => '1',
    'ujadatlap_jp' => '0',
    'termekkep_jp' => '2397',
    'listakep_jp' => NULL,
    'adatlapdresszingkep_jp' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_jp' => '3503',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_jp' => NULL,
    'ujslideshow_type_jp' => '0',
    'csomagtipus_jp' => '0',
    'nev_nl' => 'Koolzaadolie',
    'url_nl' => '',
    'aktiv_nl' => '1',
    'ujadatlap_nl' => '0',
    'termekkep_nl' => '0',
    'listakep_nl' => NULL,
    'adatlapdresszingkep_nl' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_nl' => '3503',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_nl' => NULL,
    'ujslideshow_type_nl' => '0',
    'csomagtipus_nl' => '0',
    'meta_keywords' => 'Repceolaj, Pödör',
    'meta_keywords_de' => 'Rapsöl, Pödör',
    'meta_description_en' => '',
    'meta_keywords_en' => '',
    'meta_description_se' => '',
    'meta_keywords_se' => '',
    'meta_description_sk' => '',
    'meta_keywords_sk' => '',
    'meta_description_jp' => '',
    'meta_keywords_jp' => '',
    'meta_description_nl' => '',
    'meta_keywords_nl' => '',
    'nev_fr' => 'Huile de colza',
    'url_fr' => 'huile-de-colza',
    'aktiv_fr' => '1',
    'aktiv_ch' => '1',
    'aktiv_au' => '1',
    'termekkep_fr' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_fr' => '0',
    'ujslideshow_type_fr' => NULL,
    'csomagtipus_fr' => '0',
    'aktiv_be' => '1',
    'nev_zh' => NULL,
    'url_zh' => NULL,
    'aktiv_zh' => NULL,
    'termekkep_zh' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_zh' => NULL,
    'ujslideshow_type_zh' => NULL,
    'csomagtipus_zh' => NULL,
    'aktiv_tw' => '0',
    'aktiv_cn' => NULL,
    'nev_ar' => 'Rapeseed oil',
    'url_ar' => 'rapeseed-oil',
    'aktiv_ar' => '1',
    'termekkep_ar' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_ar' => NULL,
    'ujslideshow_type_ar' => NULL,
    'csomagtipus_ar' => NULL,
    'akcioscsomag' => '0',
    'id' => '20',
    'csomag' => '0',
    'suly_100' => '350',
   ),
   'egysegar' => 
   array (
    'ar' => 62,
    'egyseg' => 'l',
   ),
   'login' => NULL,
   'business' => false,
   'v' => 'v2',
  ),
 ),
 1 => 
 array (
  'type' => '250ml',
  'type_text' => '250ml',
  'price' => '£8,40',
  'price_netto' => '£0,00',
  'club_price' => '£7,14',
  'egysegar' => '33,60 ',
  'egysegar_value' => 33.600000000000001,
  'url' => 'https://shop.podor.co.ukrepceolaj',
  'ar_szamol' => '8.4',
  'klubar_szamol' => '7.14',
  'type_szamol' => '250',
  'curr_szamol' => '£',
  'full_ard_object' => 
  array (
   'type' => '250ml',
   'type_text' => '250 ml',
   'price' => '8.4',
   'price_netto' => NULL,
   'club_price' => '7.14',
   'club_kodos_ar' => '',
   'club_webshop_ar' => '',
   'klubkedvezmeny' => 0.14999999999999999,
   'klubkedvezmeny_lista' => 0.14999999999999999,
   'ar_data' => NULL,
   'csomag_termekek' => NULL,
   'akcioscsomag' => '0',
   'termek_data' => 
   array (
    'rcID' => '20',
    'nev' => 'Repceolaj',
    'nev_en' => 'Rapeseed oil',
    'nev_de' => 'Rapsöl',
    'kategoria' => '1',
    'alkategoria' => '0',
    'url' => 'repceolaj',
    'url_en' => 'rapeseed-oil',
    'url_de' => 'rapsoel',
    'kiszereles_100' => '1390',
    'kiszereles_250' => '1950',
    'kiszereles_500' => '3300',
    'kiszereles_200' => '0',
    'kiszereles_375' => '0',
    'kepsorrend' => '148|615|760|1582',
    'alapertelmezett_kep' => '148',
    'aktiv' => '1',
    'termek_kep1' => '245',
    'termek_kep2' => '0',
    'kor' => '0',
    'created_on' => '2012-05-11 22:15:47',
    'kiszereles_70g' => '0',
    'kiszereles_100g' => '0',
    'kiszereles_300g' => '0',
    'kiszereles_500g' => '0',
    'kiszereles_200g' => '0',
    'kiszereles_db' => '0',
    'aktiv_en' => '1',
    'aktiv_de' => '1',
    'kiszereles_100_en' => '0',
    'kiszereles_200_en' => '0',
    'kiszereles_250_en' => '0',
    'kiszereles_375_en' => '0',
    'kiszereles_500_en' => '0',
    'kiszereles_70g_en' => '0',
    'kiszereles_100g_en' => '0',
    'kiszereles_200g_en' => '0',
    'kiszereles_300g_en' => '0',
    'kiszereles_500g_en' => '0',
    'kiszereles_db_en' => '0',
    'kiszereles_100_de' => '0',
    'kiszereles_200_de' => '0',
    'kiszereles_250_de' => '0',
    'kiszereles_375_de' => '0',
    'kiszereles_500_de' => '0',
    'kiszereles_70g_de' => '0',
    'kiszereles_100g_de' => '0',
    'kiszereles_200g_de' => '0',
    'kiszereles_300g_de' => '0',
    'kiszereles_500g_de' => '0',
    'kiszereles_db_de' => '0',
    'kiszereles_150g' => '0',
    'kiszereles_150g_en' => '0',
    'kiszereles_150g_de' => '0',
    'alcim' => '',
    'alcim_en' => '',
    'alcim_de' => '',
    'modified' => '2018-10-08 08:02:02',
    'kiszereles_140g' => '0',
    'kiszereles_140g_en' => '0',
    'kiszereles_140g_de' => '0',
    'aktiv_us' => '1',
    'uj' => NULL,
    'nev_se' => 'Rapsolja',
    'url_se' => 'rapsolja',
    'aktiv_se' => '1',
    'listakep_se' => '0',
    'listakep_de' => '0',
    'listakep_en' => '0',
    'listakep_hu' => '1834',
    'termekkep_se' => '2397',
    'termekkep_de' => '2398',
    'termekkep_en' => '2397',
    'termekkep_hu' => '2124',
    'adatlapdresszingkep_hu' => '4208',
    'adatlapdresszingkep_en' => '0',
    'adatlapdresszingkep_de' => '0',
    'adatlapdresszingkep_se' => '0',
    'hatterkep' => '0',
    'slideshow_type_hu' => '0',
    'slideshow_type_en' => '0',
    'slideshow_type_de' => '0',
    'slideshow_type_se' => '0',
    'aktiv_at' => '1',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_hu' => '3393',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_en' => '3503',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_de' => '3450',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_se' => '3503',
    'ujslideshow_type_hu' => '0',
    'ujslideshow_type_en' => '0',
    'ujslideshow_type_de' => '0',
    'ujslideshow_type_se' => '0',
    'ujadatlap_hu' => '0',
    'ujadatlap_en' => '0',
    'ujadatlap_de' => '0',
    'ujadatlap_se' => '0',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_hu' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_en' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_de' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_se' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'csomagtipus_hu' => '0',
    'csomagtipus_en' => '0',
    'csomagtipus_de' => '0',
    'csomagtipus_se' => '0',
    'szarmazasi_orszag' => '109',
    'nev_us' => NULL,
    'url_us' => NULL,
    'nev_sk' => 'Repkový olej',
    'url_sk' => 'repkovy-olej',
    'aktiv_sk' => '1',
    'ujadatlap_sk' => '0',
    'termekkep_sk' => '4395',
    'listakep_sk' => '0',
    'adatlapdresszingkep_sk' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_sk' => '4394',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_sk' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujslideshow_type_sk' => '0',
    'csomagtipus_sk' => '0',
    'nev_jp' => 'レイプシード・オイル',
    'url_jp' => 'レイプシード・オイル',
    'aktiv_jp' => '1',
    'ujadatlap_jp' => '0',
    'termekkep_jp' => '2397',
    'listakep_jp' => NULL,
    'adatlapdresszingkep_jp' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_jp' => '3503',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_jp' => NULL,
    'ujslideshow_type_jp' => '0',
    'csomagtipus_jp' => '0',
    'nev_nl' => 'Koolzaadolie',
    'url_nl' => '',
    'aktiv_nl' => '1',
    'ujadatlap_nl' => '0',
    'termekkep_nl' => '0',
    'listakep_nl' => NULL,
    'adatlapdresszingkep_nl' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_nl' => '3503',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_nl' => NULL,
    'ujslideshow_type_nl' => '0',
    'csomagtipus_nl' => '0',
    'meta_keywords' => 'Repceolaj, Pödör',
    'meta_keywords_de' => 'Rapsöl, Pödör',
    'meta_description_en' => '',
    'meta_keywords_en' => '',
    'meta_description_se' => '',
    'meta_keywords_se' => '',
    'meta_description_sk' => '',
    'meta_keywords_sk' => '',
    'meta_description_jp' => '',
    'meta_keywords_jp' => '',
    'meta_description_nl' => '',
    'meta_keywords_nl' => '',
    'nev_fr' => 'Huile de colza',
    'url_fr' => 'huile-de-colza',
    'aktiv_fr' => '1',
    'aktiv_ch' => '1',
    'aktiv_au' => '1',
    'termekkep_fr' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_fr' => '0',
    'ujslideshow_type_fr' => NULL,
    'csomagtipus_fr' => '0',
    'aktiv_be' => '1',
    'nev_zh' => NULL,
    'url_zh' => NULL,
    'aktiv_zh' => NULL,
    'termekkep_zh' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_zh' => NULL,
    'ujslideshow_type_zh' => NULL,
    'csomagtipus_zh' => NULL,
    'aktiv_tw' => '0',
    'aktiv_cn' => NULL,
    'nev_ar' => 'Rapeseed oil',
    'url_ar' => 'rapeseed-oil',
    'aktiv_ar' => '1',
    'termekkep_ar' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_ar' => NULL,
    'ujslideshow_type_ar' => NULL,
    'csomagtipus_ar' => NULL,
    'akcioscsomag' => '0',
    'id' => '20',
    'csomag' => '0',
    'suly_100' => '350',
    'suly_250' => '520',
   ),
   'egysegar' => 
   array (
    'ar' => 33.600000000000001,
    'egyseg' => 'l',
   ),
   'login' => NULL,
   'business' => false,
   'v' => 'v2',
  ),
 ),
 2 => 
 array (
  'type' => '500ml',
  'type_text' => '500ml',
  'price' => '£13,20',
  'price_netto' => '£0,00',
  'club_price' => '£11,22',
  'egysegar' => '26,40 ',
  'egysegar_value' => 26.399999999999999,
  'url' => 'https://shop.podor.co.ukrepceolaj',
  'ar_szamol' => '13.2',
  'klubar_szamol' => '11.22',
  'type_szamol' => '500',
  'curr_szamol' => '£',
  'full_ard_object' => 
  array (
   'type' => '500ml',
   'type_text' => '500 ml',
   'price' => '13.2',
   'price_netto' => NULL,
   'club_price' => '11.22',
   'club_kodos_ar' => '',
   'club_webshop_ar' => '',
   'klubkedvezmeny' => 0.14999999999999999,
   'klubkedvezmeny_lista' => 0.14999999999999999,
   'ar_data' => NULL,
   'csomag_termekek' => NULL,
   'akcioscsomag' => '0',
   'termek_data' => 
   array (
    'rcID' => '20',
    'nev' => 'Repceolaj',
    'nev_en' => 'Rapeseed oil',
    'nev_de' => 'Rapsöl',
    'kategoria' => '1',
    'alkategoria' => '0',
    'url' => 'repceolaj',
    'url_en' => 'rapeseed-oil',
    'url_de' => 'rapsoel',
    'kiszereles_100' => '1390',
    'kiszereles_250' => '1950',
    'kiszereles_500' => '3300',
    'kiszereles_200' => '0',
    'kiszereles_375' => '0',
    'kepsorrend' => '148|615|760|1582',
    'alapertelmezett_kep' => '148',
    'aktiv' => '1',
    'termek_kep1' => '245',
    'termek_kep2' => '0',
    'kor' => '0',
    'created_on' => '2012-05-11 22:15:47',
    'kiszereles_70g' => '0',
    'kiszereles_100g' => '0',
    'kiszereles_300g' => '0',
    'kiszereles_500g' => '0',
    'kiszereles_200g' => '0',
    'kiszereles_db' => '0',
    'aktiv_en' => '1',
    'aktiv_de' => '1',
    'kiszereles_100_en' => '0',
    'kiszereles_200_en' => '0',
    'kiszereles_250_en' => '0',
    'kiszereles_375_en' => '0',
    'kiszereles_500_en' => '0',
    'kiszereles_70g_en' => '0',
    'kiszereles_100g_en' => '0',
    'kiszereles_200g_en' => '0',
    'kiszereles_300g_en' => '0',
    'kiszereles_500g_en' => '0',
    'kiszereles_db_en' => '0',
    'kiszereles_100_de' => '0',
    'kiszereles_200_de' => '0',
    'kiszereles_250_de' => '0',
    'kiszereles_375_de' => '0',
    'kiszereles_500_de' => '0',
    'kiszereles_70g_de' => '0',
    'kiszereles_100g_de' => '0',
    'kiszereles_200g_de' => '0',
    'kiszereles_300g_de' => '0',
    'kiszereles_500g_de' => '0',
    'kiszereles_db_de' => '0',
    'kiszereles_150g' => '0',
    'kiszereles_150g_en' => '0',
    'kiszereles_150g_de' => '0',
    'alcim' => '',
    'alcim_en' => '',
    'alcim_de' => '',
    'modified' => '2018-10-08 08:02:02',
    'kiszereles_140g' => '0',
    'kiszereles_140g_en' => '0',
    'kiszereles_140g_de' => '0',
    'aktiv_us' => '1',
    'uj' => NULL,
    'nev_se' => 'Rapsolja',
    'url_se' => 'rapsolja',
    'aktiv_se' => '1',
    'listakep_se' => '0',
    'listakep_de' => '0',
    'listakep_en' => '0',
    'listakep_hu' => '1834',
    'termekkep_se' => '2397',
    'termekkep_de' => '2398',
    'termekkep_en' => '2397',
    'termekkep_hu' => '2124',
    'adatlapdresszingkep_hu' => '4208',
    'adatlapdresszingkep_en' => '0',
    'adatlapdresszingkep_de' => '0',
    'adatlapdresszingkep_se' => '0',
    'hatterkep' => '0',
    'slideshow_type_hu' => '0',
    'slideshow_type_en' => '0',
    'slideshow_type_de' => '0',
    'slideshow_type_se' => '0',
    'aktiv_at' => '1',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_hu' => '3393',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_en' => '3503',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_de' => '3450',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_se' => '3503',
    'ujslideshow_type_hu' => '0',
    'ujslideshow_type_en' => '0',
    'ujslideshow_type_de' => '0',
    'ujslideshow_type_se' => '0',
    'ujadatlap_hu' => '0',
    'ujadatlap_en' => '0',
    'ujadatlap_de' => '0',
    'ujadatlap_se' => '0',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_hu' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_en' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_de' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_se' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'csomagtipus_hu' => '0',
    'csomagtipus_en' => '0',
    'csomagtipus_de' => '0',
    'csomagtipus_se' => '0',
    'szarmazasi_orszag' => '109',
    'nev_us' => NULL,
    'url_us' => NULL,
    'nev_sk' => 'Repkový olej',
    'url_sk' => 'repkovy-olej',
    'aktiv_sk' => '1',
    'ujadatlap_sk' => '0',
    'termekkep_sk' => '4395',
    'listakep_sk' => '0',
    'adatlapdresszingkep_sk' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_sk' => '4394',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_sk' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujslideshow_type_sk' => '0',
    'csomagtipus_sk' => '0',
    'nev_jp' => 'レイプシード・オイル',
    'url_jp' => 'レイプシード・オイル',
    'aktiv_jp' => '1',
    'ujadatlap_jp' => '0',
    'termekkep_jp' => '2397',
    'listakep_jp' => NULL,
    'adatlapdresszingkep_jp' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_jp' => '3503',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_jp' => NULL,
    'ujslideshow_type_jp' => '0',
    'csomagtipus_jp' => '0',
    'nev_nl' => 'Koolzaadolie',
    'url_nl' => '',
    'aktiv_nl' => '1',
    'ujadatlap_nl' => '0',
    'termekkep_nl' => '0',
    'listakep_nl' => NULL,
    'adatlapdresszingkep_nl' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_nl' => '3503',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_nl' => NULL,
    'ujslideshow_type_nl' => '0',
    'csomagtipus_nl' => '0',
    'meta_keywords' => 'Repceolaj, Pödör',
    'meta_keywords_de' => 'Rapsöl, Pödör',
    'meta_description_en' => '',
    'meta_keywords_en' => '',
    'meta_description_se' => '',
    'meta_keywords_se' => '',
    'meta_description_sk' => '',
    'meta_keywords_sk' => '',
    'meta_description_jp' => '',
    'meta_keywords_jp' => '',
    'meta_description_nl' => '',
    'meta_keywords_nl' => '',
    'nev_fr' => 'Huile de colza',
    'url_fr' => 'huile-de-colza',
    'aktiv_fr' => '1',
    'aktiv_ch' => '1',
    'aktiv_au' => '1',
    'termekkep_fr' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_fr' => '0',
    'ujslideshow_type_fr' => NULL,
    'csomagtipus_fr' => '0',
    'aktiv_be' => '1',
    'nev_zh' => NULL,
    'url_zh' => NULL,
    'aktiv_zh' => NULL,
    'termekkep_zh' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_zh' => NULL,
    'ujslideshow_type_zh' => NULL,
    'csomagtipus_zh' => NULL,
    'aktiv_tw' => '0',
    'aktiv_cn' => NULL,
    'nev_ar' => 'Rapeseed oil',
    'url_ar' => 'rapeseed-oil',
    'aktiv_ar' => '1',
    'termekkep_ar' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_ar' => NULL,
    'ujslideshow_type_ar' => NULL,
    'csomagtipus_ar' => NULL,
    'akcioscsomag' => '0',
    'id' => '20',
    'csomag' => '0',
    'suly_100' => '350',
    'suly_250' => '520',
    'suly_500' => '900',
   ),
   'egysegar' => 
   array (
    'ar' => 26.399999999999999,
    'egyseg' => 'l',
   ),
   'login' => NULL,
   'business' => false,
   'v' => 'v2',
  ),
 ),
)          
        
Webshop price
Club discount
Club price
100ml
£6,20
-15%
£5,27
250ml
£8,40
-15%
£7,14
500ml
£13,20
-15%
£11,22
Add to Cart

Sign up now for benefits!
15% immediate discount (20% discount on your first purchase) in our webshop. 

The healthy oil for everyday use

Almost everyone knows it; almost everyone has a bottle of it at home. Hardly anyone knows though that rapeseed oil is also available in a cold-pressed version. The high quality rapeseed oil from Pödör is produced from black rapeseeds and is left in its completely natural state. In this way the healthy substances contained in rapeseed are retained and can have a positive effect on the human body.

Hardly any other vegetable oil has as many various uses as rapeseed oil. It tastes just as good on a salad as on fried vegetables and meat or in sweet cakes. Cold-pressed rapeseed oil makes something special out of daily treats.

Ingredients

100% oil from rapeseed.

Average nutrition values

100 g contain on average:

Energy3693kJ /898kcal

Fat99,6g

Saturated fatty acids13g

Monounsaturated fatty acids56g

Polyunsaturated fatty acids31g

Carbohydrate0g

Sugars0g

Protein0g

Salt0g

May contain walnuts, hazelnuts, peanuts or sesame seeds in traces!

Omega fatty acids

Omega-3 8 %
Omega-6 5,9 %
Omega-9 56 %

Storage

Unopened it can be stored for 18 months in a cold, dry space protected from sunshine. The exact expiry date is displayed on the bottle.
After opening, it is recommended to use it within 3-4 months, so that its valuable vitamins, trace elements and minerals do not lose their high quality.
It is an unfiltered oil, so best to shake it up before consumption.

Country of origin: Austria


Positive effects of rapeseed oil

There are between 50 and 60 percent unsaturated fatty acids contained in cold-pressed rape seed oil. That is good for your heart, circulation system and cholesterol level.

The ratio between the vital poly-unsaturated fatty acids omega 3 and omega 6 is optimal. With them, blood pressure can be regulated and heart diseases can even be prevented.

Vitamin E is known to protect cells in the human organism. It acts against free radicals in the body.

Uses for cold-pressed rapeseed oil

Rapeseed oil is one of the most popular edible oils in central Europe along with sunflower oil and olive oil. Its unobtrusive, finely acerbic taste harmonizes with almost any meals from steamed vegetables to fresh salads and sweet baked goods. Due to its fine flavor rapeseed oil goes ideally with a number or fruity vinegars.

A further advantage of rapeseed oil is its enormous heat resistance. That is why this oil is predestined for frying and boiling. Rapeseed oil is also a popular ingredient as a substitute for butter or margarine in cakes.


Customers who viewed this item also viewedWhy Pödör?

Production and quality

What makes Pödör products so special?

More
Health

Tips and advices from our health experts.

More
Pödör Black Table

Exclusive dinners, only for gourmets

More

Pödör Club Benefits

PÖDÖR CLICK & COLLECT ORDER

Order conveniently, directly to your selected Click & Collect distributor in your area

More
Free product samples

Free tasting sample at your first purchase

More
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Get the latest information about our newest products and free samples!

More
Become a Pödör Click & Collect distribution partner

We offer an exclusive and profitable source of income.

More