Hazelnut oil from Piedmont hazelnuts

COLD-PRESSED HAZELNUT OIL FROM PIEDMONT HAZELNUTS

Gluten free Lactose Free Vegan
          
            array (
 0 => 
 array (
  'type' => '100ml',
  'type_text' => '100ml',
  'price' => '£13,90',
  'price_netto' => '£0,00',
  'club_price' => '£11,82',
  'egysegar' => '139,00 ',
  'egysegar_value' => 139,
  'url' => 'https://shop.podor.co.ukmogyoro-olaj',
  'ar_szamol' => '13.9',
  'klubar_szamol' => '11.82',
  'type_szamol' => '100',
  'curr_szamol' => '£',
  'full_ard_object' => 
  array (
   'type' => '100ml',
   'type_text' => '100 ml',
   'price' => '13.9',
   'price_netto' => NULL,
   'club_price' => '11.82',
   'club_kodos_ar' => '',
   'club_webshop_ar' => '',
   'klubkedvezmeny' => 0.14999999999999999,
   'klubkedvezmeny_lista' => 0.14999999999999999,
   'ar_data' => NULL,
   'csomag_termekek' => NULL,
   'akcioscsomag' => '0',
   'termek_data' => 
   array (
    'rcID' => '16',
    'nev' => 'Mogyoróolaj - piemonti mogyoróból',
    'nev_en' => 'Hazelnut oil from Piedmont hazelnut',
    'nev_de' => 'Haselnussöl aus Piemonteser Haselnüssen',
    'kategoria' => '1',
    'alkategoria' => '0',
    'url' => 'mogyoro-olaj',
    'url_en' => 'hazelnut-oil',
    'url_de' => 'haselnussoel',
    'kiszereles_100' => '2480',
    'kiszereles_250' => '4550',
    'kiszereles_500' => '8520',
    'kiszereles_200' => '0',
    'kiszereles_375' => '0',
    'kepsorrend' => '193|579|607|771|1580',
    'alapertelmezett_kep' => '193',
    'aktiv' => '1',
    'termek_kep1' => '118',
    'termek_kep2' => '0',
    'kor' => '0',
    'created_on' => '2012-05-11 21:39:39',
    'kiszereles_70g' => '0',
    'kiszereles_100g' => '0',
    'kiszereles_300g' => '0',
    'kiszereles_500g' => '0',
    'kiszereles_200g' => '0',
    'kiszereles_db' => '0',
    'aktiv_en' => '1',
    'aktiv_de' => '1',
    'kiszereles_100_en' => '0',
    'kiszereles_200_en' => '0',
    'kiszereles_250_en' => '0',
    'kiszereles_375_en' => '0',
    'kiszereles_500_en' => '0',
    'kiszereles_70g_en' => '0',
    'kiszereles_100g_en' => '0',
    'kiszereles_200g_en' => '0',
    'kiszereles_300g_en' => '0',
    'kiszereles_500g_en' => '0',
    'kiszereles_db_en' => '0',
    'kiszereles_100_de' => '0',
    'kiszereles_200_de' => '0',
    'kiszereles_250_de' => '0',
    'kiszereles_375_de' => '0',
    'kiszereles_500_de' => '0',
    'kiszereles_70g_de' => '0',
    'kiszereles_100g_de' => '0',
    'kiszereles_200g_de' => '0',
    'kiszereles_300g_de' => '0',
    'kiszereles_500g_de' => '0',
    'kiszereles_db_de' => '0',
    'kiszereles_150g' => '0',
    'kiszereles_150g_en' => '0',
    'kiszereles_150g_de' => '0',
    'alcim' => '',
    'alcim_en' => '',
    'alcim_de' => '',
    'modified' => '2018-10-08 08:02:02',
    'kiszereles_140g' => '0',
    'kiszereles_140g_en' => '0',
    'kiszereles_140g_de' => '0',
    'aktiv_us' => '1',
    'uj' => NULL,
    'nev_se' => 'Hasselnötsolja',
    'url_se' => 'hasselnotsolja',
    'aktiv_se' => '1',
    'listakep_se' => '0',
    'listakep_de' => '0',
    'listakep_en' => '0',
    'listakep_hu' => '1830',
    'termekkep_se' => '2383',
    'termekkep_de' => '2384',
    'termekkep_en' => '2383',
    'termekkep_hu' => '2116',
    'adatlapdresszingkep_hu' => '4204',
    'adatlapdresszingkep_en' => '2280',
    'adatlapdresszingkep_de' => '2280',
    'adatlapdresszingkep_se' => '2280',
    'hatterkep' => '0',
    'slideshow_type_hu' => '0',
    'slideshow_type_en' => '0',
    'slideshow_type_de' => '0',
    'slideshow_type_se' => '0',
    'aktiv_at' => '1',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_hu' => '3369',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_en' => '3486',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_de' => '3428',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_se' => '3486',
    'ujslideshow_type_hu' => '0',
    'ujslideshow_type_en' => '0',
    'ujslideshow_type_de' => '0',
    'ujslideshow_type_se' => '0',
    'ujadatlap_hu' => '0',
    'ujadatlap_en' => '0',
    'ujadatlap_de' => '0',
    'ujadatlap_se' => '0',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_hu' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_en' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_de' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_se' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'csomagtipus_hu' => '0',
    'csomagtipus_en' => '0',
    'csomagtipus_de' => '0',
    'csomagtipus_se' => '0',
    'szarmazasi_orszag' => '109',
    'nev_us' => NULL,
    'url_us' => NULL,
    'nev_sk' => 'Olej z piemontských orechov',
    'url_sk' => 'olej-z-piemontskych-orechov',
    'aktiv_sk' => '1',
    'ujadatlap_sk' => '0',
    'termekkep_sk' => '4386',
    'listakep_sk' => '0',
    'adatlapdresszingkep_sk' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_sk' => '4385',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_sk' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujslideshow_type_sk' => '0',
    'csomagtipus_sk' => '0',
    'nev_jp' => 'ヘーゼルナッツ・オイル',
    'url_jp' => 'ヘーゼルナッツ・オイル',
    'aktiv_jp' => '1',
    'ujadatlap_jp' => '0',
    'termekkep_jp' => '2383',
    'listakep_jp' => '0',
    'adatlapdresszingkep_jp' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_jp' => '3486',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_jp' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujslideshow_type_jp' => '0',
    'csomagtipus_jp' => '0',
    'nev_nl' => 'Hazelnootolie uit Piëmonte',
    'url_nl' => '',
    'aktiv_nl' => '1',
    'ujadatlap_nl' => '0',
    'termekkep_nl' => '0',
    'listakep_nl' => '0',
    'adatlapdresszingkep_nl' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_nl' => '3486',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_nl' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujslideshow_type_nl' => '0',
    'csomagtipus_nl' => '0',
    'meta_keywords' => 'Mogyoróolaj - piemonti mogyoróból, Pödör',
    'meta_keywords_de' => 'Haselnussöl aus Piemonteser Haselnüssen',
    'meta_description_en' => '',
    'meta_keywords_en' => '',
    'meta_description_se' => '',
    'meta_keywords_se' => '',
    'meta_description_sk' => '',
    'meta_keywords_sk' => '',
    'meta_description_jp' => '',
    'meta_keywords_jp' => '',
    'meta_description_nl' => '',
    'meta_keywords_nl' => '',
    'nev_fr' => 'Huile de noisette du Piémont',
    'url_fr' => 'huile-de-noisette-du-piemont',
    'aktiv_fr' => '1',
    'aktiv_ch' => '1',
    'aktiv_au' => '1',
    'termekkep_fr' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_fr' => '0',
    'ujslideshow_type_fr' => NULL,
    'csomagtipus_fr' => '0',
    'aktiv_be' => '1',
    'nev_zh' => NULL,
    'url_zh' => NULL,
    'aktiv_zh' => NULL,
    'termekkep_zh' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_zh' => NULL,
    'ujslideshow_type_zh' => NULL,
    'csomagtipus_zh' => NULL,
    'aktiv_tw' => '0',
    'aktiv_cn' => NULL,
    'nev_ar' => 'Hazelnut oil from Piedmont hazelnut',
    'url_ar' => 'hazelnut-oil',
    'aktiv_ar' => '1',
    'termekkep_ar' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_ar' => NULL,
    'ujslideshow_type_ar' => NULL,
    'csomagtipus_ar' => NULL,
    'akcioscsomag' => '0',
    'id' => '16',
    'csomag' => '0',
    'suly_100' => '350',
   ),
   'egysegar' => 
   array (
    'ar' => 139,
    'egyseg' => 'l',
   ),
   'login' => NULL,
   'business' => false,
   'v' => 'v2',
  ),
 ),
 1 => 
 array (
  'type' => '250ml',
  'type_text' => '250ml',
  'price' => '£25,90',
  'price_netto' => '£0,00',
  'club_price' => '£22,01',
  'egysegar' => '103,60 ',
  'egysegar_value' => 103.59999999999999,
  'url' => 'https://shop.podor.co.ukmogyoro-olaj',
  'ar_szamol' => '25.9',
  'klubar_szamol' => '22.01',
  'type_szamol' => '250',
  'curr_szamol' => '£',
  'full_ard_object' => 
  array (
   'type' => '250ml',
   'type_text' => '250 ml',
   'price' => '25.9',
   'price_netto' => NULL,
   'club_price' => '22.01',
   'club_kodos_ar' => '',
   'club_webshop_ar' => '',
   'klubkedvezmeny' => 0.14999999999999999,
   'klubkedvezmeny_lista' => 0.14999999999999999,
   'ar_data' => NULL,
   'csomag_termekek' => NULL,
   'akcioscsomag' => '0',
   'termek_data' => 
   array (
    'rcID' => '16',
    'nev' => 'Mogyoróolaj - piemonti mogyoróból',
    'nev_en' => 'Hazelnut oil from Piedmont hazelnut',
    'nev_de' => 'Haselnussöl aus Piemonteser Haselnüssen',
    'kategoria' => '1',
    'alkategoria' => '0',
    'url' => 'mogyoro-olaj',
    'url_en' => 'hazelnut-oil',
    'url_de' => 'haselnussoel',
    'kiszereles_100' => '2480',
    'kiszereles_250' => '4550',
    'kiszereles_500' => '8520',
    'kiszereles_200' => '0',
    'kiszereles_375' => '0',
    'kepsorrend' => '193|579|607|771|1580',
    'alapertelmezett_kep' => '193',
    'aktiv' => '1',
    'termek_kep1' => '118',
    'termek_kep2' => '0',
    'kor' => '0',
    'created_on' => '2012-05-11 21:39:39',
    'kiszereles_70g' => '0',
    'kiszereles_100g' => '0',
    'kiszereles_300g' => '0',
    'kiszereles_500g' => '0',
    'kiszereles_200g' => '0',
    'kiszereles_db' => '0',
    'aktiv_en' => '1',
    'aktiv_de' => '1',
    'kiszereles_100_en' => '0',
    'kiszereles_200_en' => '0',
    'kiszereles_250_en' => '0',
    'kiszereles_375_en' => '0',
    'kiszereles_500_en' => '0',
    'kiszereles_70g_en' => '0',
    'kiszereles_100g_en' => '0',
    'kiszereles_200g_en' => '0',
    'kiszereles_300g_en' => '0',
    'kiszereles_500g_en' => '0',
    'kiszereles_db_en' => '0',
    'kiszereles_100_de' => '0',
    'kiszereles_200_de' => '0',
    'kiszereles_250_de' => '0',
    'kiszereles_375_de' => '0',
    'kiszereles_500_de' => '0',
    'kiszereles_70g_de' => '0',
    'kiszereles_100g_de' => '0',
    'kiszereles_200g_de' => '0',
    'kiszereles_300g_de' => '0',
    'kiszereles_500g_de' => '0',
    'kiszereles_db_de' => '0',
    'kiszereles_150g' => '0',
    'kiszereles_150g_en' => '0',
    'kiszereles_150g_de' => '0',
    'alcim' => '',
    'alcim_en' => '',
    'alcim_de' => '',
    'modified' => '2018-10-08 08:02:02',
    'kiszereles_140g' => '0',
    'kiszereles_140g_en' => '0',
    'kiszereles_140g_de' => '0',
    'aktiv_us' => '1',
    'uj' => NULL,
    'nev_se' => 'Hasselnötsolja',
    'url_se' => 'hasselnotsolja',
    'aktiv_se' => '1',
    'listakep_se' => '0',
    'listakep_de' => '0',
    'listakep_en' => '0',
    'listakep_hu' => '1830',
    'termekkep_se' => '2383',
    'termekkep_de' => '2384',
    'termekkep_en' => '2383',
    'termekkep_hu' => '2116',
    'adatlapdresszingkep_hu' => '4204',
    'adatlapdresszingkep_en' => '2280',
    'adatlapdresszingkep_de' => '2280',
    'adatlapdresszingkep_se' => '2280',
    'hatterkep' => '0',
    'slideshow_type_hu' => '0',
    'slideshow_type_en' => '0',
    'slideshow_type_de' => '0',
    'slideshow_type_se' => '0',
    'aktiv_at' => '1',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_hu' => '3369',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_en' => '3486',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_de' => '3428',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_se' => '3486',
    'ujslideshow_type_hu' => '0',
    'ujslideshow_type_en' => '0',
    'ujslideshow_type_de' => '0',
    'ujslideshow_type_se' => '0',
    'ujadatlap_hu' => '0',
    'ujadatlap_en' => '0',
    'ujadatlap_de' => '0',
    'ujadatlap_se' => '0',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_hu' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_en' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_de' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_se' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'csomagtipus_hu' => '0',
    'csomagtipus_en' => '0',
    'csomagtipus_de' => '0',
    'csomagtipus_se' => '0',
    'szarmazasi_orszag' => '109',
    'nev_us' => NULL,
    'url_us' => NULL,
    'nev_sk' => 'Olej z piemontských orechov',
    'url_sk' => 'olej-z-piemontskych-orechov',
    'aktiv_sk' => '1',
    'ujadatlap_sk' => '0',
    'termekkep_sk' => '4386',
    'listakep_sk' => '0',
    'adatlapdresszingkep_sk' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_sk' => '4385',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_sk' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujslideshow_type_sk' => '0',
    'csomagtipus_sk' => '0',
    'nev_jp' => 'ヘーゼルナッツ・オイル',
    'url_jp' => 'ヘーゼルナッツ・オイル',
    'aktiv_jp' => '1',
    'ujadatlap_jp' => '0',
    'termekkep_jp' => '2383',
    'listakep_jp' => '0',
    'adatlapdresszingkep_jp' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_jp' => '3486',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_jp' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujslideshow_type_jp' => '0',
    'csomagtipus_jp' => '0',
    'nev_nl' => 'Hazelnootolie uit Piëmonte',
    'url_nl' => '',
    'aktiv_nl' => '1',
    'ujadatlap_nl' => '0',
    'termekkep_nl' => '0',
    'listakep_nl' => '0',
    'adatlapdresszingkep_nl' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_nl' => '3486',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_nl' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujslideshow_type_nl' => '0',
    'csomagtipus_nl' => '0',
    'meta_keywords' => 'Mogyoróolaj - piemonti mogyoróból, Pödör',
    'meta_keywords_de' => 'Haselnussöl aus Piemonteser Haselnüssen',
    'meta_description_en' => '',
    'meta_keywords_en' => '',
    'meta_description_se' => '',
    'meta_keywords_se' => '',
    'meta_description_sk' => '',
    'meta_keywords_sk' => '',
    'meta_description_jp' => '',
    'meta_keywords_jp' => '',
    'meta_description_nl' => '',
    'meta_keywords_nl' => '',
    'nev_fr' => 'Huile de noisette du Piémont',
    'url_fr' => 'huile-de-noisette-du-piemont',
    'aktiv_fr' => '1',
    'aktiv_ch' => '1',
    'aktiv_au' => '1',
    'termekkep_fr' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_fr' => '0',
    'ujslideshow_type_fr' => NULL,
    'csomagtipus_fr' => '0',
    'aktiv_be' => '1',
    'nev_zh' => NULL,
    'url_zh' => NULL,
    'aktiv_zh' => NULL,
    'termekkep_zh' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_zh' => NULL,
    'ujslideshow_type_zh' => NULL,
    'csomagtipus_zh' => NULL,
    'aktiv_tw' => '0',
    'aktiv_cn' => NULL,
    'nev_ar' => 'Hazelnut oil from Piedmont hazelnut',
    'url_ar' => 'hazelnut-oil',
    'aktiv_ar' => '1',
    'termekkep_ar' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_ar' => NULL,
    'ujslideshow_type_ar' => NULL,
    'csomagtipus_ar' => NULL,
    'akcioscsomag' => '0',
    'id' => '16',
    'csomag' => '0',
    'suly_100' => '350',
    'suly_250' => '520',
   ),
   'egysegar' => 
   array (
    'ar' => 103.59999999999999,
    'egyseg' => 'l',
   ),
   'login' => NULL,
   'business' => false,
   'v' => 'v2',
  ),
 ),
 2 => 
 array (
  'type' => '500ml',
  'type_text' => '500ml',
  'price' => '£46,50',
  'price_netto' => '£0,00',
  'club_price' => '£39,52',
  'egysegar' => '93,00 ',
  'egysegar_value' => 93,
  'url' => 'https://shop.podor.co.ukmogyoro-olaj',
  'ar_szamol' => '46.5',
  'klubar_szamol' => '39.52',
  'type_szamol' => '500',
  'curr_szamol' => '£',
  'full_ard_object' => 
  array (
   'type' => '500ml',
   'type_text' => '500 ml',
   'price' => '46.5',
   'price_netto' => NULL,
   'club_price' => '39.52',
   'club_kodos_ar' => '',
   'club_webshop_ar' => '',
   'klubkedvezmeny' => 0.14999999999999999,
   'klubkedvezmeny_lista' => 0.14999999999999999,
   'ar_data' => NULL,
   'csomag_termekek' => NULL,
   'akcioscsomag' => '0',
   'termek_data' => 
   array (
    'rcID' => '16',
    'nev' => 'Mogyoróolaj - piemonti mogyoróból',
    'nev_en' => 'Hazelnut oil from Piedmont hazelnut',
    'nev_de' => 'Haselnussöl aus Piemonteser Haselnüssen',
    'kategoria' => '1',
    'alkategoria' => '0',
    'url' => 'mogyoro-olaj',
    'url_en' => 'hazelnut-oil',
    'url_de' => 'haselnussoel',
    'kiszereles_100' => '2480',
    'kiszereles_250' => '4550',
    'kiszereles_500' => '8520',
    'kiszereles_200' => '0',
    'kiszereles_375' => '0',
    'kepsorrend' => '193|579|607|771|1580',
    'alapertelmezett_kep' => '193',
    'aktiv' => '1',
    'termek_kep1' => '118',
    'termek_kep2' => '0',
    'kor' => '0',
    'created_on' => '2012-05-11 21:39:39',
    'kiszereles_70g' => '0',
    'kiszereles_100g' => '0',
    'kiszereles_300g' => '0',
    'kiszereles_500g' => '0',
    'kiszereles_200g' => '0',
    'kiszereles_db' => '0',
    'aktiv_en' => '1',
    'aktiv_de' => '1',
    'kiszereles_100_en' => '0',
    'kiszereles_200_en' => '0',
    'kiszereles_250_en' => '0',
    'kiszereles_375_en' => '0',
    'kiszereles_500_en' => '0',
    'kiszereles_70g_en' => '0',
    'kiszereles_100g_en' => '0',
    'kiszereles_200g_en' => '0',
    'kiszereles_300g_en' => '0',
    'kiszereles_500g_en' => '0',
    'kiszereles_db_en' => '0',
    'kiszereles_100_de' => '0',
    'kiszereles_200_de' => '0',
    'kiszereles_250_de' => '0',
    'kiszereles_375_de' => '0',
    'kiszereles_500_de' => '0',
    'kiszereles_70g_de' => '0',
    'kiszereles_100g_de' => '0',
    'kiszereles_200g_de' => '0',
    'kiszereles_300g_de' => '0',
    'kiszereles_500g_de' => '0',
    'kiszereles_db_de' => '0',
    'kiszereles_150g' => '0',
    'kiszereles_150g_en' => '0',
    'kiszereles_150g_de' => '0',
    'alcim' => '',
    'alcim_en' => '',
    'alcim_de' => '',
    'modified' => '2018-10-08 08:02:02',
    'kiszereles_140g' => '0',
    'kiszereles_140g_en' => '0',
    'kiszereles_140g_de' => '0',
    'aktiv_us' => '1',
    'uj' => NULL,
    'nev_se' => 'Hasselnötsolja',
    'url_se' => 'hasselnotsolja',
    'aktiv_se' => '1',
    'listakep_se' => '0',
    'listakep_de' => '0',
    'listakep_en' => '0',
    'listakep_hu' => '1830',
    'termekkep_se' => '2383',
    'termekkep_de' => '2384',
    'termekkep_en' => '2383',
    'termekkep_hu' => '2116',
    'adatlapdresszingkep_hu' => '4204',
    'adatlapdresszingkep_en' => '2280',
    'adatlapdresszingkep_de' => '2280',
    'adatlapdresszingkep_se' => '2280',
    'hatterkep' => '0',
    'slideshow_type_hu' => '0',
    'slideshow_type_en' => '0',
    'slideshow_type_de' => '0',
    'slideshow_type_se' => '0',
    'aktiv_at' => '1',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_hu' => '3369',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_en' => '3486',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_de' => '3428',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_se' => '3486',
    'ujslideshow_type_hu' => '0',
    'ujslideshow_type_en' => '0',
    'ujslideshow_type_de' => '0',
    'ujslideshow_type_se' => '0',
    'ujadatlap_hu' => '0',
    'ujadatlap_en' => '0',
    'ujadatlap_de' => '0',
    'ujadatlap_se' => '0',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_hu' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_en' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_de' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_se' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'csomagtipus_hu' => '0',
    'csomagtipus_en' => '0',
    'csomagtipus_de' => '0',
    'csomagtipus_se' => '0',
    'szarmazasi_orszag' => '109',
    'nev_us' => NULL,
    'url_us' => NULL,
    'nev_sk' => 'Olej z piemontských orechov',
    'url_sk' => 'olej-z-piemontskych-orechov',
    'aktiv_sk' => '1',
    'ujadatlap_sk' => '0',
    'termekkep_sk' => '4386',
    'listakep_sk' => '0',
    'adatlapdresszingkep_sk' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_sk' => '4385',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_sk' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujslideshow_type_sk' => '0',
    'csomagtipus_sk' => '0',
    'nev_jp' => 'ヘーゼルナッツ・オイル',
    'url_jp' => 'ヘーゼルナッツ・オイル',
    'aktiv_jp' => '1',
    'ujadatlap_jp' => '0',
    'termekkep_jp' => '2383',
    'listakep_jp' => '0',
    'adatlapdresszingkep_jp' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_jp' => '3486',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_jp' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujslideshow_type_jp' => '0',
    'csomagtipus_jp' => '0',
    'nev_nl' => 'Hazelnootolie uit Piëmonte',
    'url_nl' => '',
    'aktiv_nl' => '1',
    'ujadatlap_nl' => '0',
    'termekkep_nl' => '0',
    'listakep_nl' => '0',
    'adatlapdresszingkep_nl' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_nl' => '3486',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_nl' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujslideshow_type_nl' => '0',
    'csomagtipus_nl' => '0',
    'meta_keywords' => 'Mogyoróolaj - piemonti mogyoróból, Pödör',
    'meta_keywords_de' => 'Haselnussöl aus Piemonteser Haselnüssen',
    'meta_description_en' => '',
    'meta_keywords_en' => '',
    'meta_description_se' => '',
    'meta_keywords_se' => '',
    'meta_description_sk' => '',
    'meta_keywords_sk' => '',
    'meta_description_jp' => '',
    'meta_keywords_jp' => '',
    'meta_description_nl' => '',
    'meta_keywords_nl' => '',
    'nev_fr' => 'Huile de noisette du Piémont',
    'url_fr' => 'huile-de-noisette-du-piemont',
    'aktiv_fr' => '1',
    'aktiv_ch' => '1',
    'aktiv_au' => '1',
    'termekkep_fr' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_fr' => '0',
    'ujslideshow_type_fr' => NULL,
    'csomagtipus_fr' => '0',
    'aktiv_be' => '1',
    'nev_zh' => NULL,
    'url_zh' => NULL,
    'aktiv_zh' => NULL,
    'termekkep_zh' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_zh' => NULL,
    'ujslideshow_type_zh' => NULL,
    'csomagtipus_zh' => NULL,
    'aktiv_tw' => '0',
    'aktiv_cn' => NULL,
    'nev_ar' => 'Hazelnut oil from Piedmont hazelnut',
    'url_ar' => 'hazelnut-oil',
    'aktiv_ar' => '1',
    'termekkep_ar' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_ar' => NULL,
    'ujslideshow_type_ar' => NULL,
    'csomagtipus_ar' => NULL,
    'akcioscsomag' => '0',
    'id' => '16',
    'csomag' => '0',
    'suly_100' => '350',
    'suly_250' => '520',
    'suly_500' => '900',
   ),
   'egysegar' => 
   array (
    'ar' => 93,
    'egyseg' => 'l',
   ),
   'login' => NULL,
   'business' => false,
   'v' => 'v2',
  ),
 ),
)          
        
Webshop price
Club discount
Club price
100ml
£13,90
-15%
£11,82
250ml
£25,90
-15%
£22,01
500ml
£46,50
-15%
£39,52
Add to Cart

Sign up now for benefits!
15% immediate discount (20% discount on your first purchase) in our webshop. 

The flavorful explosion from Italy

The nickname "Queen of Hazelnuts" is rightly carried by the sort Sorga Tonda Gentile! The exquisite hazelnut oil from Pödör is produced from these nuts in a cold-pressing process leaving it 100 percent natural and unrefined. Piedmont hazelnuts grow in a region of 8000 hectares in northern Italy and count as the best and most expensive hazelnuts in the world.

Not only children love the aroma reminding them of hazelnut spread and nougat – professional chefs also set store by this precious Italian oil. Last but not least hazelnut oil is a must in any kitchen due to its health-promoting substances.

Ingredients

100% oil from Piedmont hazelnuts. The "Tonda Gentile" hazelnut grown on the steep hillsides of Langhe, on 8000 hectares, in the Italian region of Piedmont is generally considered to be the best and most expensive in the world.

Average nutrition values

100 g contain on average:

Energy3693kJ /898kcal

Fat99,6g

Saturated fatty acids7g

Monounsaturated fatty acids76g

Polyunsaturated fatty acids17g

Carbohydrate0g

Sugars0g

Protein0g

Salt0g

May contain walnuts, peanuts or sesame seeds in traces!

Omega fatty acids

Omega-3 0,2 %
Omega-6 2 %
Omega-9 76 %

Storage

Unopened it can be stored for 18 months in a cold, dry space protected from sunshine. The exact expiry date is displayed on the bottle.
After opening, it is recommended to use it within 3-4 months, so that its valuable vitamins, trace elements and minerals do not lose their high quality.
It is an unfiltered oil, so best to shake it up before consumption.

Country of origin: Austria


Positive effects of hazelnut oil

More than 90 percent of the substances contained in hazelnut oil are mono- or polyunsaturated fatty acids. That makes the oil not only taste delicious; the fatty acids have a balancing effect on your metabolism.

Hazelnut oil is easily digestible and releases energy slowly over a long period.

Vitamins D and E which are fat-soluble boost the immune system.

Uses for cold-pressed hazelnut oil

The intoxicating scent of hazelnuts and nougat tempts one to drip it over sweet dishes such as muesli, cake, pancakes or fruit salad. Any gourmet would be right to do so because only a few drops are sufficient to create a fully new flavor experience. However, hazelnut oil also brings variation to salad dressings, vegetarian dishes and soups. Tip: Try this oil from Piedmont hazelnuts with fine cheeses such as Brie or goat's cheese.

Whoever wants to use Pödör hazelnut oil for cosmetic purposes also makes a good choice. It soothes the skin, makes it silky and harmonizes as a base note with many essential oils.


Customers who viewed this item also viewedWhy Pödör?

Production and quality

What makes Pödör products so special?

More
Health

Tips and advices from our health experts.

More
Pödör Black Table

Exclusive dinners, only for gourmets

More

Pödör Club Benefits

PÖDÖR CLICK & COLLECT ORDER

Order conveniently, directly to your selected Click & Collect distributor in your area

More
Free product samples

Free tasting sample at your first purchase

More
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Get the latest information about our newest products and free samples!

More
Become a Pödör Click & Collect distribution partner

We offer an exclusive and profitable source of income.

More